ما به فکر شماییم.

دیجی خانم و  آقا و خواننده ها

بخار ، یخ خشک گان با عینک LED

آتش بازی

هنگام رقص تانگو و خروج عروس داماد 

موزیک
نورپردازی ویژه 

سیستم صوتی حرفه ای 

گل آرایی طبیعی شمع آرایی

میوه آرایی اتاق عقد
TV شهری یا پرده پروژکتور